A Magyar Bor Akadémia hitvallása

A Magyar Bor Akadémia
A Magyar Bor Akadémia
A Magyar Bor Akadémia

A Magyar Bor Akadémia 1992-ben a hazai bor ügyének és szolgálatának képviseletére jött
létre. Alapszabálya szerint „az Akadémia célja a magyar szőlészet és
borászat tudományos fejlődésének szolgálata, a gazdasági életben elfoglalt
helyének erősítése, a bor fogyasztási kultúrájának emelése, a magyar borok és a
gasztronómia méltó egymásra találásának elősegítése, a magyar bor és a kultúra
kapcsolatának megújítása.”

Az Akadémia jelenleg 159 tagot számlál, a szőlész-borász társadalom elismert szakemberei mellett művészeket, tudósokat,
közéleti szereplőket is találhatunk sorai közt. Az Akadémia egyik célkitűzése, hogy
a magyar bor hosszú távú érdekeit szolgáló, annak piaci eredményeit növelő, a
magyar bor kulturális értékeit megtartó és gazdagító programokat hajtson végre,
ezért tagjainak a magatartása minden esetben ezt a célt kell, hogy szolgálja.

Éppen ezért a Magyar Bor Akadémia igen magas szakmai és etikai elvárásokat,
feltételeket támaszt tagjai és díjazottjai, illetve a haza szőlész-borász szakmai
közösség felé. A társaság megfogalmazása szerint: „A magyar bor hosszú távú
érdekét jelenti a fogyasztói igények kielégítése, a szőlő-bor ágazat eltartó
képességének fenntartása, a környezet védelme és a bor magyar kultúrában elfoglalt
helyének megerősítése.”

A Magyar Bor Akadémia igyekszik a jószomszédi viszonyt
erősíteni a határon túli magyar borász kollégákkal, a két- és többoldalú
szakmai kapcsolatok ápolása jegyében több alkalommal is megrendezte meg a Kárpát-medencei
borok versenyét.

Kovács Rhewa Andrea