Ügyvédi iroda: Szakértelem és megbízhatóság a jogi világban

Ügyvédi iroda
Ügyvédi iroda

Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda Budapest XI. kerületében található, 2012 óta áll ügyfelei szolgálatában, célja, hogy a lehető legteljesebb jogi segítséget nyújtsa számukra. Az iroda alapítása óta jelentős fejlődésen ment keresztül: kezdetben egyetlen ügyvéddel indult, mára azonban partnerei segítségével négy ügyvédet, öt ügyvédjelöltet és nyolc asszisztenst foglalkoztat. Ez a növekedés nemcsak a szakmai hozzáállás sikerességét és hatékonyságát bizonyítja, hanem azt is, hogy az ügyvédi iroda képes volt alkalmazkodni az ügyfelek változó igényeihez.

A szakterületei között szerepel a társasági jog, ingatlanjog, öröklési jog és követeléskezelés, de a jelentős jogi létszám lehetővé teszi számukra, hogy sokkal szélesebb körben nyújtsanak képviseletet. Az iroda büszke arra, hogy szakértői csapatában adójogi szakjogász, kártérítési szakjogász, valamint végrehajtási jogi szakjogász is megtalálható, akik készen állnak az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására.

Az iroda jelentős munkavállalói létszáma és stabil anyagi háttere kiszámíthatóságot és biztonságot nyújt az ügyfelek számára. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda kiemelkedik a megfizethetőség terén is, hiszen jogi tanácsadásuk minden ügy kezdetét jelenti, ami alapvető fontosságú a lehetőségek és várható események áttekintéséhez. Az iroda szemlélteti ezt az orvosi példával: ahogy egy orvos sem vállal műtétet anélkül, hogy előtte meggyőződött volna az állapotunkról, úgy az ügyvédek is először jogi tanácsadással kezdik az ügyeket.

Büszkék arra, hogy széles körű szolgáltatásaikkal és szakértelmükkel hozzájárulnak ügyfeleik sikereihez. Legyen szó társasági jogról, ingatlanjogról, peres képviseletről vagy kártérítési ügyekről, az iroda szakértői mindig készen állnak a legmagasabb színvonalú jogi képviselet nyújtására. Az ügyvédi iroda elkötelezett amellett, hogy ügyfelei jogi kérdéseire átfogó és személyre szabott megoldásokat kínáljon, biztosítva ezzel az ügyfelek jogi biztonságát és elégedettségét.

A kézbesítési kifogás jelentősége és alkalmazása

A kézbesítési kifogás a fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárásokban egy rendkívül fontos eszköz lehet az érintettek számára. Ez a jogorvoslati forma lehetővé teszi, hogy a címzettek érvényesen ellenezhessék az őket érintő, jogerősen meghozott döntéseket, amennyiben a kézbesítés során szabálytalanságok történtek. Alapvetően arra szolgál, hogy a jogosultak ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a kézbesítési eljárás során felmerülő hibák miatt.

A kézbesítési kifogás benyújtásának lehetősége különösen akkor válik relevánssá, amikor a kézbesítési fikció miatt a címzett nem tudott élni az őt megillető jogokkal. A polgári perrendtartás értelmében bizonyos esetekben a kézbesítési kísérlet napján a dokumentumok kézbesítettnek tekintendők, még ha valójában a címzett nem is vette át őket. Ez a fikció lehetővé teszi a jogi eljárások folytatását, ám a címzett számára hátrányos lehet, ha valóban nem jutott tudomására az irat tartalma.

A benyújtására a kézbesítésről történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül van lehetőség, amennyiben a kézbesítési fikció alapján történt a dokumentum kézbesítése. Ebben az esetben a címzettnek bizonyítania kell, hogy a kézbesítés nem volt szabályszerű, vagy hogy a kézbesítési hiba miatt nem volt lehetősége az irat átvételére. A sikeres kézbesítési kifogás esetén a jogerős fizetési meghagyás alapján indult végrehajtás megszüntethető, így a címzett számára lehetőség nyílik a jogi helyzet tisztázására és a jogorvoslati lehetőségek érvényesítésére.

Fontos megjegyezni, hogy nem csupán a fizetési meghagyásos eljárásokban, hanem a végrehajtási eljárásokban is alkalmazható. A végrehajtási eljárás során különösen akkor válik fontossá, amikor a címzett a végrehajtási lap átvételét követően szembesül azzal, hogy jogi lépéseket kell tennie. A kézbesítési kifogás benyújtása ebben az esetben is alapvető fontosságú lehet a címzett számára, hogy megvédje jogait és érdekeit a jogi eljárás során.