Tegyünk rendet a kalibrálás fogalma körül!

kalibrálás fogalma
kalibrálás fogalma

Hogy mit jelent a kalibrálás? Mi az a kalibrálási jegyzőkönyv? Nos, a kalibráció (amennyiben mérőműszerekre vonatkoztatjuk) az adott mérőeszköz szakszerű összevetését jelenti egy olyan mérőműszerrel, mely etalonként szolgál az összehasonlításhoz. A kalibrálás fogalma tehát nem keverendő a beszabályozással, ugyanis annak a folyamata, menete eltér a kalibrációtól azáltal, hogy ott a merőeszköz beállítása is megtörténik; kalibrációnál ilyesmiről nincsen szó, annak ellenére sem, hogy a közvélekedés az érintett eszköz beállítását is a kalibrálás ernyője alá vonja.

 Hogy ki végezhet kalibrálást? Tulajdonképpen bárki, akinek a birtokában van a kalibráláshoz szükséges szaktudás mellett az etalon, valamint gondoskodni tud arról, hogy laboratóriumi körülmények között kerüljön sor az eljárásra. A mérőeszközök kalibrálása szabvány alapján történik meg a Tools Control Kft. esetében, így Ön mint megbízó biztos lehet abban, hogy az eszközök precízen tudják majd ellátni a feladatukat. Bár a kalibrálási bizonyítvány megújításáról maga a tulajdonos is dönthet, azt nem feltétlenül írja elő jogszabály, a kalibráció mint ellenőrző tevékenység nem árt, ha értő kezek által valósul meg.